SG

Sociale Verzekeringsbank (SVB), Vestiging Leiden

Sociale Verzekeringsbank (SVB), Vestiging Leiden

Route Stationsplein 1
2312 AJ Leiden
Website

gemeentezaken

 

Bezoekadres:                                     Stationsplein 1, 2312 AJ Leiden

Postadres:                                         Postbus 9104, 2300 PC Leiden

Telefoon:                                           071 – 512 90 00

Telefoon AOW / Anw:                          071 – 512 96 10

Telefoon AKW:                                   071 – 512 98 20

Openingstijden:                                  op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur

Website:                                            www.svb.nl

 

 

De Sociale Verzekeringsbank is een overheidsorganisatie die zorgt voor de uitvoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Wanneer er problemen ontstaan rond uw AOW- of AWW-uitkering of wanneer u vragen heeft, is dit de instantie die u daarover kunt benaderen.


Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW geeft mensen vanaf 65 jaar recht op een ouderdomspensioen. Het pensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de AOW.

Drie maanden vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd moet u het AOW-pensioen aanvragen met een formulier dat verkrijgbaar is bij het postkantoor en bij de Sociale Verzekeringsbank. Om de Sociale Verzekeringsbank goed haar werk te laten doen, is het noodzakelijk dat AOW-gerechtigden alle wijzigingen in hun omstandigheden (bijvoorbeeld verhuizing) melden bij de SVB.

Ook het overlijden van iemand die AOW ontvangt, moet worden doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het sturen van een overlijdensbericht met vermelding van het pensioennummer. Wanneer er problemen ontstaan rond uw AOW-uitkering of wanneer u vragen heeft, kunt u het beste contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.

 

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Het overlijden van uw partner kan grote gevolgen hebben voor het inkomen van uw huishouden. Het inkomen valt misschien helemaal weg of u ontvangt slechts een gedeelte van hetgeen u gewend was. In bepaalde gevallen kunt u een uitkering krijgen op grond van Algemene nabestaandenwet. Uitgangspunt van die wet is dat alleen nabestaanden, van wie verwacht mag worden dat ze niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien, recht hebben op een uitkering. In een handzame brochure kunt u lezen wanneer u recht heeft op welke uitkering en wat daarbij de voorwaarden zijn. De brochure Algemene nabestaandenwet versoepelt. Wat betekent dat voor u is te verkrijgen bij de SVB.

De Algemene nabestaandenwet geeft weduwen, weduwnaars en wezen onder bepaalde voorwaarden een mogelijk recht op een uitkering. De Sociale Verzekeringsbank is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de Anw-uitkeringen. Voor weduwen en weduwnaars loopt de uitkering maximaal door tot hun 65ste jaar. Wanneer er problemen ontstaan rond uw Anw-uitkering of wanneer u vragen heeft, kunt u het beste contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.

 

SVB afbeelding


   Hits: 3190
Powered by Sigsiu.NET

Wie kijkt er mee?

We hebben 40 gasten online


 Bezoekadres:

van Heeckerenstraat 2

2241 GX Wassenaar
ma t/m vr
9:00-14:00 uur


Telefoon:

070-511 22 26

Fax:

070-517 87 86

Logintwitter folow_SWOW