Ouderen organisaties: welke zijn er?

Het aantal senioren in ons land is groot. Volgens het statistiekbureau CBS telde de Nederlandse bevolking begin januari 2020 bijna drieënhalf miljoen inwoners ouder dan 65 jaar. Dat is bijna 20 procent van de totale bevolking. Plus over dertig jaar zal het land nog grijzer zijn.

Er zijn diverse ouderenorganisaties in Nederland om deze flinke groep senioren aangenaam te ondersteunen. Hieronder is een overzicht van enkele van de vele organisaties die actief voor het welzijn van senioren pleiten.

KBO-PCOB

We beginnen deze lijst met de KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland met maar liefst een kwart miljoen leden. KBO-PCOB is een samenwerkingsverband tussen de ouderenbonden Unie KBO (Katholieke Bond van Ouderen) en PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond). Deze organisatie beschikt over 800 lokale afdelingen in heel Nederland. Met de hulp van duizenden vrijwilligers behartigen ze ter plaatse met een gerichte dienstverlening de belangen van de vele senioren.

Daarnaast proberen ze de positie van alle ouderen in de samenleving gelijkwaardig aan die van alle andere Nederlanders te maken. Dit gebeurd met name dankzij voorlichting en informatievoorziening.

ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen)

Volgens het internet is de ANBO met afstand de meest invloedrijke seniorenorganisatie in Nederland. Deze organisatie bestaat al sinds 1900 (aanvankelijk als de Bond voor Staatspensionering) en zou er mede voor gezorgd hebben dat in 1957 de Algemene Ouderdomswet (AOW) ingevoerd werd.

Haar voornaamste doel vandaag de dag is om alle belangen van haar leden te behartigen. Dit is met name op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. ANBO doet dit voornamelijk door haar invloed in de landelijke en lokale beleidsbeïnvloeding. Bovendien biedt ANBO haar leden alsook diverse voordelen aan door prettige kortingen op onder andere (zorg)verzekeringen te bieden.

Nationaal Ouderenfonds

De Stichting Nationaal Ouderenfonds stimuleert ouderen om bewust sociaal actief te blijven om zo een mogelijke eenzaamheid te bestrijden. Dit gebeurd onder meer door senioren optimaal met anderen in de maatschappij verbonden te laten zijn. Verder wil de stichting Nederland inspireren een leeftijdsvriendelijke samenleving te laten zijn. Want zo zeggen ze: “Ouder worden doe je samen!”

Nieuwe organisatie: Ouderen Steun

De landelijke Ouderen Steun organisatie bestaat nog maar sinds 2017. Het belangrijkste doel van hen is om een samenleving te creëren waarin iedere oudere telt. Ze proberen dit door jong en oud in Nederland met elkander te verbinden. Om zo gezamenlijk de zelfredzaamheid plus de participatie van ouderen in de maatschappij te bevorderen. Dit doen ze met vele duizenden vrijwilligers.

Degenen die van de Ouderen Steun organisatie lid zijn, kunnen ook van veel voordelen profiteren. Zoals onder andere de ondersteuning via een speciale hulplijn en een 24/7 alarmlijn voor acute hulp. Verder biedt het nog veel meer support door bijvoorbeeld te helpen bij het gebruik van een computer, smartphone en/of tablet.

Andere belangenorganisaties

Daarnaast bestaan er ook nog andere belangenorganisaties die via vrijwilligers iets voor ouderen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Humanitas, die met ‘Vriendschappelijk Bezoek’ sociaal contact bevorder, 
  • Het Leger des Heils, die een ambulante begeleiding voor ouderen aanbiedt, 
  • De Zonnebloem stichting, die evenzo de hulpbehoevende ouderen ondersteund om zo een sociaal isolement te voorkomen.