Waar stemmen ouderen in Nederland op

De Nederlandse bevolking vergrijst zich geleidelijk steeds meer. Deze vergrijzing houdt dus tevens in dat het aandeel van de ouderen in de totale populatie flink toeneemt. Ze vormen daarbij ook een aanzienlijk deel van de volwassen bevolking.

Het aantal 65-plussers in Nederland is in de twintigste eeuw meer dan vertienvoudigd. Zo waren er in 1900 slechts 0,3 miljoen 65-plussers, maar in 2020 maar liefst 3,4 miljoen. Zo nam het Nederlandse aandeel van 65-plussers van 6% naar 19,5% toe. Deze oudere bevolking is bovendien ongelijkmatig naar geslacht samengesteld, want des te hoger de leeftijd, des te kleiner het aandeel mannen in de bevolking is.

Waarom deze ouderen veelal stemmen

Al deze oudere burgers zijn over het algemeen behoorlijk gemotiveerd om te stemmen. Deze gepensioneerden hebben immers diverse waardevolle voordelen van de overheid die ze graag willen beschermen. Dit gaat met name om hun basispensioen, ofwel de AOW. Plus daarnaast ook andere voorzieningen, zoals hoe de medische zorg geregeld is.

De opkomst van de oudere bevolkingsgroepen

De opkomst van de ouderen is behoorlijk te noemen. Volgens gegevens van het marktonderzoeksbureau Ipsos waren de opkomstpercentages tijdens de afgelopen Tweede Kamer verkiezingen 81% voor de 50 tot 64 jarigen en zelfs tot 89% voor de 65-plussers.

18 procent van deze kiesgerechtigden was 70-plus. Deze bijna 2,42 miljoen mensen mochten dit jaar, in verband met het coronavirus, allemaal per post stemmen. Dit poststemmen bleek achteraf ook flink geholpen te hebben. De opkomst onder de 70-plussers was daardoor met 87 procent behoorlijk hoog te noemen.

Waarop de ouderen stemmen

In de leeftijdsgroep van 50 tot 64 jaar was de VVD met 15% de grote winnaar. De PVV van Wilders was met 13% van de stemmen ook behoorlijk populair, gevolgd door een 12% aandeel van de SP.

De VVD van premier Rutte was met 20% het populairst onder de 65-plussers. Ook het CDA deed het met 16% behoorlijk goed. Opvallend genoeg werd de PvdA, die grote verliezer van deze afgelopen verkiezingen werd, toch nog de derde partij bij de senioren.

Het CDA heeft daarnaast met 38% evenzo procentueel de grootste groep 70-plussers achter zich. Wat met 34% door de PvdA gevolgd wordt. Deze partijen behalen evenzo meer stemmen dan de ouderenpartij 50Plus, die op 28% blijft hangen.

Waarom stemmen de ouderen op deze partijen?

De reden waarom juist deze politieke partijen het bij de senioren goed deed, had waarschijnlijk met hun verkiezingsprogramma’s te maken.

  • De CDA wil bijvoorbeeld meer in de ouderenzorg investeren, en dan met name in het aantal beschikbare verpleeghuizen. Plus een verbeterde samenwerking tussen alle zorgorganisaties.
  • Bij de PvdA gaat de aandacht uit naar meer wijkverpleegkundigen voor de thuiszorg van ouderen. Daarnaast moet de zorg en de omstandigheden in de verpleeghuizen beter worden.
  • De 50Plus partij gaat evenzo voor meer zorg dichtbij en het investeren in wijkteams die de welzijn en zorg (preventief) combineren. En verder wil deze partij het sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen bestrijden.
  • De VVD wil als laatste alsook graag meer zorg dicht bij huis en een verminderde regeldruk in de zorg.

De ouderen hebben duidelijk hun eigen aandachtspunten bij de verkiezingen. Dit samen met hun hoge opkomst maakt het een belangrijke groep om rekening mee te houden.